Fotbalová akademie

ZŠ J. Šoupala

Jednou z vlajkových lodí celého klubu je ZŠ J. Šoupala. Spolupráce klubu a ZŠ má z hlediska vývoje, podílu na výchově a sportovního růstu našich hráčů zcela zásadní význam. Spolupráce mezi ZŠ J. Šoupala a fotbalovým klubem FC Baník Ostrava se datuje od roku 1989. Od té doby sportovními třídami prošla řada dětí, z nichž mnozí okusili atmosféru „velkého“ fotbalu.

Postupně na ZŠ měníme a zkvalitňujeme strukturu, způsoby, provázanost všech procesů a kooperaci všech lidí, kteří se o děti, ať už pedagogicky, organizačně nebo sportovně, starají.

Během minulých let se podařilo vyměnit umělý povrch na malé „umělce“, vybudovat gymnastický sál, zrekonstruovat prostory pro zázemí trenérů a tělesnou výchovu posílit o externisty - trenéry gymnastiky.

Sportovní třídy - Dopolední TP

Žáci naší školy absolvují ucelený tréninkový proces, kde na dopolední činnosti v rámci tělesné výchovy navazuje odpolední příprava. Dopolední příprava je garantována učiteli, kteří zároveň působí i jako trenéři kategorií žáků FCB, dalšími profesionálními trenéry mládežnického úseku FCB nebo také specialisty na gymnastiku a kondiční stránku. Účast paní Pavly Olšarové (gymnastika) a Michala Hrubého (kondiční trenér) v dopolední tréninkové přípravě, včetně kvalitně propojené dopolední a odpolední tréninkové přípravy, je na pohybovém projevu a výkonnosti našich hráčů znát každým měsícem více a více.

Žáci se ve svých věkových kategoriích připravují v souladu s plánem sportovní přípravy – koncepcí výchovy mládeže FC Baníku Ostrava a výchovně vzdělávacím programem (osnovami) pro třídy s rozšířenou výukou TV. Veškerá sportovní činnost v rámci dopoledních hodin tělesné výchovy i odpolední fotbalové přípravy je koordinována vedoucími trenéry kategorií žáků a přípravek a kondičním trenérem.

Naši ZŠ navštěvují hráči už od 1. třídy. Žáci v 1. - 5. třídě rozvíjí své motorické schopnosti a dovednosti v rámci dvou tréninkových jednotek a dvou hodin TV dopoledne na ZŠ, odpolední tréninkový proces je organizován v rámci FCB 3x týdně.

Žáci 6. - 9. sportovních tříd, tříd s rozšířenou výukou TV, mají 5 hod. TV dopoledne, odpoledne trénují 4x týdně při FC Baník Ostrava.

O žáky / hráče FCB je postaráno i v době mezi ukončením výuky a začátkem odpoledních tréninků, pokud bezprostředně na sebe nenavazují buď prostřednictvím školní družiny na I. stupni nebo pod dohledem jednotlivých trenérů ve studovně na II. stupni.