Fotbalová akademie

Školička

Fotbalová školička

Naše aktivity směrem k dětem v nejmladších kategoriích mají dvě roviny. Nejmladší přípravkou, či spíše předpřípravkou je kategorie U7. U této kategorie postupně začínáme s cíleným rozvojem fotbalových dovedností. Máme však i kategorii U6, kterou nazýváme fotbalovou školičkou.

Školičky může kdokoliv ze zájemců v příslušném věku kdykoliv navštívit, a to na ZŠ J. Šoupala a stadionu Bazaly.

Cíl, záměr:

Přirozenou potřebou dětí je hra. Naším cílem a záměrem je motivovat, posilovat a přispět k zájmu dětí o pohybové a sportovní aktivity. Prostřednictvím her posilovat sebevědomí, samostatnost, tvořivost a vzájemný respekt u dětí.

Pro koho?

Pohybové hry a zábavná cvičení pro kluky ročníků narození 2015 (dívky ročníku 2014 a mladší).

Jak?

V pohybových hrách a zábavných cvičeních s trenéry Baníku Ostrava.

Co přinášíme?

Formou her, soutěží a zábavných cvičení dětem vedeme všeobecnou průpravu pro jakoukoli pohybovou činnost nebo sport. Vzrušující, profesionálně připravené zábavné hry a cvičení, radost a skvělé zážitky pro děti, péči profesionálních trenérů Baníku Ostrava.

K čemu u nás děti vedeme:

  • Pomáháme dětem rozvíjet pohybovou všestrannost
  • Učíme základům pohybových dovedností a míčových sportů
  • vedeme děti k samostatnému přemýšlení a rozhodování

K čemu inspirujeme rodiče:

  • Jak dané dovednosti rozvíjet doma
  • Jak motivovat děti k pohybu a pohybovým činnostem
  • Jak více rozumět pohybovému i emočnímu vývoji svých dětí
  • Motivovat rodiče, jak si s dětmi hrát.

Vybavení:

Dítěti stačí oblečení do haly i na venek a malé pití. Potřebné pomůcky a vybavení zajistí trenéři (míče, tyče, obruče, rozlišovací trika, koordinační pomůcky).


Místo konání:

Poruba
areál ZŠ J. Šoupala

Trenér: Jiří Skiba

tel.: 604 513 574

email: jiri.skiba@zssoupala.cz
S sebou: sportovní oblečení (ven i do haly), tenisky (kopačky), láhev s vodou

Tréninky: v případě, že bude trénink probíhat v tělocvičně, rodičům z kapacitních důvodů nebude trénink zpřístupněn

Cena: 2.250,- / půl rok