Fotbalová akademie

O nás

Všeobecný pohybový kroužek


Program zaměřený na společné cvičení dětí a rodičů.
Tento program je zaměřený na rozvoj všeobecné pohybové průpravy dětí ve věku 3-5 let.

Miniškoličku může kdokoliv ze zájemců v příslušném věku 3-5 let kdykoliv navštívit, a to na stadionu Bazaly (tělocvična).

Video: https://fb.watch/g6vo7YlRTE/

Cíl, záměr:

Přirozenou potřebou dětí je hra. Naším cílem a záměrem je motivovat, posilovat a přispět k zájmu dětí o pohybové a sportovní aktivity. Prostřednictvím her posilovat sebevědomí, samostatnost, tvořivost a vzájemný respekt u dětí.

Pro koho?

Pohybové hry a zábavná cvičení pro kluky ročníků narození 2017

Jak?

V pohybových hrách a zábavných cvičeních s trenéry a trenérkami Baníku Ostrava.

Co přinášíme?

Formou her, soutěží a zábavných cvičení dětem vedeme všeobecnou průpravu pro jakoukoli pohybovou činnost nebo sport. Vzrušující, profesionálně připravené zábavné hry a cvičení, radost a skvělé zážitky pro děti, péči profesionálních trenérů Baníku Ostrava.

K čemu u nás děti vedeme:

  • Pomáháme dětem rozvíjet pohybovou všestrannost
  • Učíme základům pohybových dovedností a míčových sportů
  • vedeme děti k samostatnému přemýšlení a rozhodování

K čemu inspirujeme rodiče:

  • Jak dané dovednosti rozvíjet doma
  • Jak motivovat děti k pohybu a pohybovým činnostem
  • Jak více rozumět pohybovému i emočnímu vývoji svých dětí
  • Motivovat rodiče, jak si s dětmi hrát.

Vybavení:

Dítěti stačí oblečení do haly a malé pití. Potřebné pomůcky a vybavení zajistí trenéři (míče, tyče, obruče, rozlišovací trika, koordinační pomůcky aj.).

Místo konání:


Slezská Ostrava

stadion Bazaly - tělocvična

Trenér: Dušan Dudešek

tel.: +420 604 231 038

email: dudesek@fcb.cz

S sebou: sportovní oblečení (do haly), tenisky (sálovky), láhev s vodou

Tréninky: tréninky jsou zpřístupněny pro děti i jejich rodiče

Cena: 300,- / měsíc