Fotbalová akademie

Členské příspěvky

Druh členských příspěvků

  1. Základní – slouží zejména ke krytí předpokládaných a opakujících se nákladů všech členů v dané sezóně,
  2. Mimořádné – slouží zejména k vyrovnání rozpočtu akademie při vzniku neplánovaných a předem nespecifikovatelných nákladů, které se většinou týkají pouze části členů.

Výše členského příspěvku

Od 1.7.2020 je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

  • Hráči kategorie U6 školička – 3.000,-Kč
  • Hráči kategorie U7 až U11 – 6.000,-Kč
  • Hráči kategorie U12 až U19 – 8.000,-Kč
  • Mimořádné členské příspěvky budou vybírány, dle potřeby.

V případě potřeby vygenerování přístupového hesla do IS clen.fcb.cz napište požadavek na email urban@fcb.cz.

Výše členského příspěvku bude generováno z clen.fcb.cz - přijde vám email ohledně úhrady do emailu, pokud v případě opatření Covid-19 nebude stanoveno jinak.

Osvobození od placení členského příspěvku

Zvýhodněni platby členského příspěvku jsou částečně sourozenci, kteří hrají za Akademii tím, že mladší sourozenec zaplatí 50% dané částky.

O osvobození od platby členského příspěvku nebo částečné snížení platby sourozenců může rozhodnout člen předsednictva na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu urban@fcb.cz

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku

V případě, kdy rodič potřebuje i jiné potvrzení o zaplacení členského příspěvku, než je vlastní bankovní výpis, bude mu vystaven na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu kohutova@fcb.cz

Žádající rodič povinně uvede:

  1. Jméno hráče
  2. ID FAČR hráče (VS platby)
  3. Jméno osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)
  4. Adresu osoby, pro koho se potvrzení vystavuje (pravděpodobně jeden z rodičů)

Potvrzení bude nejpozději do 14 dní zasláno e-mailem a do 30 dní bude doručen originál poštou.