FOTBALOVÁ AKADEMIE

FC BANÍK OSTRAVA

Projekt je spolufinancován
statutárním městem

O nás

Fotbalová školička

Naše aktivity směrem k dětem v nejmladších kategoriích mají dvě roviny. Nejmladší přípravkou, či spíše předpřípravkou je kategorie U7. V této kategorie postupně začínáme s cíleným rozvojem fotbalových dovedností. Máme však i kategorii U6, kterou nazýváme fotbalovou školičkou.

Školičku může kdokoliv ze zájemců v příslušném věku kdykoliv navštívit, a to na ZŠ J. Šoupala.

Cíl, záměr:

Přirozenou potřebou dětí je hra. Naším cílem a záměrem je motivovat, posilovat a přispět k zájmu dětí o pohybové a sportovní aktivity. Prostřednictvím her posilovat sebevědomí, samostatnost, tvořivost a vzájemný respekt u dětí.

Pro koho?

Pohybové hry a zábavná cvičení pro kluky ročníků narození 2012, 2013, 2014

Jak?

V pohybových hrách a zábavných cvičeních s trenéry Baníku Ostrava.

Co přinášíme?

Formou her, soutěží a zábavných cvičení dětem vedeme všeobecnou průpravu pro jakoukoli pohybovou činnost nebo sport. Vzrušující, profesionálně připravené zábavné hry a cvičení, radost a skvělé zážitky pro děti, péči profesionálních trenérů Baníku Ostrava.

K čemu u nás děti vedeme:

  • Pomáháme dětem rozvíjet pohybovou všestrannost
  • Učíme základům pohybových dovedností a míčových sportů
  • vedeme děti k samostatnému přemýšlení a rozhodování

K čemu inspirujeme rodiče:

  • Jak dané dovednosti rozvíjet doma
  • Jak motivovat děti k pohybu a pohybovým činnostem
  • Jak více rozumět pohybovému i emočnímu vývoji svých dětí
  • Motivovat rodiče, jak si s dětmi hrát.

Vybavení:

Vlastní pomůcky a vybavení (míče, tyče, obruče, rozlišovací trika, koordinační pomůcky, atd.)

Kde a kdy?

ZŠ J. Šoupala. Každé úterý a čtvrtek od 17:30 do 18:30 (sraz na trénink 15 minut před jeho zahájením)

Cena:

Zdarma!